Statutes

posted on 03 May 2013 04:37 by pse--apocalypse

 

ข้อปฏิบัติและข้อตกลงก่อนเข้าร่วม Apocalypse

 

ห้ามตัวละคร มีความเกี่ยวข้องกับการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์ หรือบุคคลในโลกแห่งความจริงเด็ดขาด


ห้ามตัวละคร มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับลูซิเฟอร์, พระเจ้า หรือเทวทูตที่มีชื่อบันทึกอยู่จริงในประวัติศาสตร์


ห้ามผู้เล่นนำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้าง หรือนำมาใช้เป็นตัวละครโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีหลักฐานยืนยันจากเจ้าของผลงาน


ประวัติตัวละคร มีสิทธิ์ ถูกขอให้เปลี่ยนแปลงในกรณีที่ประวัติและความสามารถตัวละครไม่สอดคล้องกับธีมหลักของ Apocalypse


ห้ามการดราฟงาน หรือคัดลอกตัวละครของผู้อื่นโดยเจตนา หรือ ไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด


♦ “ตัวละคร” และ “ผู้เล่น” ไม่ควรล่วงเกินตัวละครหรือผู้เล่นคนอื่นๆจนเกินขอบเขต


♦ ไม่สนับสนุน Ctrl+C…Ctrl+V


♦ ตัวละครสามารถปฏิสัมพันธ์กับตัวละครอื่นด้วยทางใดทางหนึ่งตามความสะดวก โดยเรื่องราวของตัวละครสามารถเก็บเป็นความลับได้ ยกเว้นเรื่องราวของตัวละครที่ต้องการให้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องหลักจำเป็นต้องเปิดเผย

 

♦ ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นนำการโรลเพลย์เข้ามาเกี่ยวโยงกับเนื้อเรื่องหลักผ่านตัวละคร เพราะระบบของ PSE คือระบบ Single-Player ผู้เล่นทุกคนคือ ตัวละครหลักของเนื้อเรื่อง (ทุกคนเล่นเป็นพระเอกของเรื่อง)


ทาง PSE จะถือว่าเอาข้อมูลทุกอย่างที่มีการอัพเดทผ่านบลอกเป็น "ข้อมูลอย่างเป็นทางการ" ซึ่งจะมีผลกับตัวละครของคุณในเนื้อเรื่องหลัก


♦ Rate : ไม่จำกัดเรท แล้วแต่ความเหมาะสมที่ผู้เล่นเห็นสมควร


♦ ทาง PSE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

ข้อตกลงในการส่ง EMS


♦ ในการส่ง EMS ทุกครั้ง ขอให้ผู้เล่น แจ้งชื่อ Charater Name ทุกครั้งเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

 

♦ ขอให้ผู้เล่นทุกท่านแจ้งเรื่องต่างๆทาง ID pse--apocalypse เท่านั้น เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ

 

ID apocalyse เป็นเพียง ID สำรองในการส่ง EMS เท่านั้น

 

♦ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 2-3 วัน ให้ผู้เล่นแจ้งใหม่อีกครั้ง หรือสอบถามทางทวิตเตอร์

 

 

ข้อตกลงในการเข้าร่วมเนื้อเรื่องหลัก

 

♦ ผู้เล่นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเนื้อเรื่องหลักจะต้องมั่นใจว่าตัวเองผ่านเงื่อนไขที่ Chapter นั้นกำหนด (กรณีที่ผู้เล่นไม่ตรวจสอบและลงทะเบียน ทาง PSE จะถือเป็นโมฆะและไม่มีการแจ้งเตือน)


♦ หากไม่แน่ใจว่าตัวละครของคุณผ่านเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่ Achiever List


♦ การลงทะเบียนเนื้อเรื่องหลักของ 2 เผ่าพันธุ์นั้นแยกกัน ตรวจสอบให้ถูกต้องและถี่ถ้วนก่อนลงทะเบียน


♦ PSE จะตรวจสอบความถูกต้องทุกอย่าง (ตั้งแต่เวลาลงทะเบียน เวลาเดตไลน์ เนื้อหาของเนื้อเรื่องหลัก) ต่อเมื่อผู้เล่นส่งเนื้อเรื่องหลักแล้วเท่านั้น แปลว่าผู้เล่นจะต้องตรวจสอบเดตไลน์ของตัวเองให้ดี จะไม่มีการแจ้งเตือนหรือประกาศวันเดตไลน์ให้ผู้เล่นได้รับทราบ

 

ไม่มีการขอส่งล่าช้า (Late Informing) ผู้เล่นสามารถเลือกเวลาที่สะดวกสำหรับตัวเองได้ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในทันทีที่มีการอัพเดทบทเนื้อหาหลัก ทาง PSE จะไม่ตอบรับการของเลื่อนส่งเนื้อเรื่องหลักใดๆทั้งสิ้น

 

♦ ในกรณีที่ผู้เล่นไม่สามารถส่งเนื้อเรื่องตรงเวลาหลังลงทะเบียนไปแล้ว ผู้เล่นจะติดสถานะ Probation ซึ่งเกิดจาก


การส่งล่าช้า (Late submission) : หากส่งเนื้อเรื่องหลักหลังวันกำหนดส่งของตัวเอง จะถือว่าการส่งเนื้อเรื่องหลักครั้งนี้เป็นโมฆะ (ไม่ผ่านเนื้อหา ต้องลงทะเบียนใหม่และทำซ้ำ)

การยกเลิกการลงทะเบียน (Cancellation) : สามารถแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมได้ทาง EMS แต่ผู้เล่นจะติดสถานะ Probation ไม่ว่าเหตุผลในการขอยกเลิกจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม


ผู้เล่นมีสิทธิ์ติดสถานะ Probation ได้ 3 ครั้งตลอดการเล่น หากเกิน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 4) ผู้เล่นจะหมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ PSE ทุกชนิดทันที

 

♦ เวลาเดตไลน์ของเนื้อหาแต่ละบทอาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความอยากง่ายของเนื้อหาในตอนนั้นๆ ขอให้ผู้เล่นศึกษาเงื่อนไขในเนื้อหาบทนั้นๆให้ดี

 

♦ เงื่อนไขที่กล่าวไปทั้งหมด ใช้ดำเนินการสำหรับเนื้อเรื่องหลักเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการทำภารกิจทั่วไป

 

♦ ทาง PSE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


 

เวลาการอัพเดทข้อมูล

 
♦ การตอบถามทางทวิตเตอร์ : ตลอดเวลา
 
♦ การตอบคำถามทาง EMS : 16:00 - 22:00 ของทุกวัน
 
♦ การแจ้งผลต่างๆทาง EMS : 16:00 - 22:00 ของทุกวัน
 
♦ การอัพเดททางหน้าบล็อก : ทุกวันศุกร์ เวลา 21:00 เป็นต้นไป
(การลงลิ้งก์ตัวละครตามหน่วย การลงภารกิจรหัส4 ฯลฯ)
 
♦ การอัพเดทเนื้อเรื่องหลัก : ทุกๆเดือน โดยไม่มีกำหนดวันที่
 
♦ การอัพเดททาง Google Document : 20:00 - 22:00
(ในกรณีของการอัพเดทที่ใช้ Google document และไม่ได้พ่วงกับการทำงานของ EMS เท่านั้น)

 


ขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านในความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ


สอบถามข้อสงสัยได้ทาง

  

 pse_staff or pse_staff1