Info

posted on 03 May 2013 04:30 by pse--apocalypse
 
 
โลกสมมติที่มีเนื้อหาหลัก กล่าวถึงสงครามสวรรค์ สงครามระหว่างเทวทูตและปีศาจที่ดำเนินมายาวนาน ประกอบเข้ากับเนื้อเรื่องสมมติเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับอะพอคาลิปส์ และในการเดินเรื่องของคอมมูนิตี้ ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นตัวเอกมีหน้าที่สำคัญในการดำเนินเนื้อเรื่องของโลกสมมติแห่งนี้  โดยเนื้อเรื่องภายในโลกอะพอคาลิปส์เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จริงหรือเนื้อหาทางศาสนาแต่อย่างใด
 
 
ระบบแบบแผนในอะพอคาลิปส์ถูกออกแบบให้ผู้เล่นได้ติดตามเนื้อเรื่องและการเคลื่อนไหวของคอมมูนิตี้ได้ตั้งแต่ต้นแม้ว่าคุณจะเข้ามาในโลกแห่งนี้ช้ากว่าใคร
 
Apologue scheme

 
เนื้อเรื่องหลักของอะพอคาลิปส์จะเปิดบทใหม่ทุก 1 เดือน ความพิเศษของระบบ apologue scheme คือผู้เล่นสามารถเลือกเวลาดำเนินเนื้อเรื่องได้ด้วยตัวเอง เวลาเดดไลน์จะถูกนับจากวันที่คุณเลือกเล่นเนื้อเรื่องหลัก โดยช่วงเวลาระหว่างเนื้อเรื่องจะมีภารกิจให้ตัวละครคุณได้เลือกทำเพื่อรับ เงิน สิ่งตอบแทน และฉายาพิเศษ
 
Single-Player System

ระบบ ที่บังคับให้ผู้เล่นทุกคนต้องเริ่มดำเนินเนื้อเรื่องจากบทที่ 1 คล้ายกับการดำเนินเนื้อเรื่องในเกมที่ผู้เล่นต้องเริ่มทำเควสเนื้อเรื่องตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน โดยผู้เล่นจะไม่สามารถข้ามไปบทถัดไปได้ถ้าไม่ทำบทก่อนหน้า
 
No-Option System

ระบบ 'เลือกเกิดไม่ได้' ที่จะสุ่มองค์ประกอบชีวิตให้คุณหลังจากคุณลงทะเบียนจอง คุณจะได้เรียนรู้ศึกษาตัวละครของคุณเองในรูปแบบใหม่
 
Aptitude Status


ระบบการกำหนดสเตตัสของตัวละครที่คุณจะได้เลือกว่าตัวละครคุณมีความสามารถเพื่อตัวเองหรือเพื่อทีมของตัวละคร ประกอบด้วย

Coordination (COR) - ความสามารถในการประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่น
Creative (CRT) - ความสามารถในการคิดนอกกรอบโดยไม่แหกกฎจนร้ายแรง 
Adaptation (ADP) - ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สังคมและผู้คน
Remedy (REM) - ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะโดยไม่ทำให้ผลลัพธ์ด้อยลง
Vision (VIS) - มุมมองที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน สังคมและสิ่งอื่นรอบตัวๆในทางที่ดี
Dexterity (DEX) - ความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
Tolerance (TOL) - ความอดทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ

Probation
 
คุณมีโอกาส 3 ครั้งที่จะเลือกเวลาดำเนินเนื้อเรื่องหลักแล้วไม่ทำตามกำหนดเดดไลน์หลังการเข้าร่วมก่อนจะได้รับบทลงโทษ

Alias

 ว่าด้วยเรื่องของระบบ 'ฉายา' ระบบฉายาเป็นระบบเสริมเพื่อความบันเทิงของผู้เล่นหรืออาจจะแฝงด้วยคุณสมบัติพิเศษซึ่งช่วยยกระดับตัวละครหรือมอบสิทธิพิเศษ ผู้เล่นจะได้รับฉายามากมายจากการทำภารกิจหรือเข้าร่วมกิจกรรมของอะพอคาลิปส์ หากเปรียบเทียบกับไอเทมในเกมออนไลน์ ฉายาบางชื่ออาจจะเป็นเพียงไอเทมที่หาได้ทั่วไป ขณะที่ฉายาบางชื่อเหมือนไอเทมหายากที่มีเพียงไม่กี่คนที่จะมี เรียกได้ว่าฉายาเหล่านี้เป็นเหมือนเครื่องประดับตกแต่งสำหรับตัวละครคุณ อาจจะเป็นฉายาที่แปลกแหวกแนว ฉายาตลกล้อเลียน ฉายาส่อเสียดประชดประชัน หรือฉายาเท่ๆและดูดี คุณอยากให้ตัวละครของคุณมีลุคแบบไหนล่ะ?
 
ฉายาในอะพอคาลิปส์ ถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน
1. Mission Alias คือ ฉายาที่คุณจะได้จากการทำภารกิจในเพจ Mission โดยต้องทำตามกำหนดเงื่อนไข จึงจะได้ฉายาดังกล่าว
2. Achieved Alias คือ ฉายาที่คุณจะได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านบล็อกของ Apocalypse
3. Hidden Alias คือ ฉายาที่ไม่เปิดเผยให้ผู้เล่นทราบ ผู้เล่นจะรับทราบผ่านทางการแจ้ง [PSE] คุณได้รับฉายาใหม่! เท่านั้น
4. Festive Alias คือ ฉายาที่มีคุณสมบัติพิเศษติดมาด้วย มักได้จากการทำภารกิจหรือเข้าร่วมกิจกรรมในระดับยากมาก ใช้ความพยายาม,ความสามารถในการทำสูง หรือต้องทำภารกิจและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
 
ในการใช้ฉายา ผู้เล่นอาจจะมีฉายาที่ได้รับจากภารกิจและการเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย แต่ผู้เล่นสามารถเลือกใช้ฉายาได้เพียงฉายาเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผู้เล่นได้รับฉายา Hell Riser และ Geeeenius! ผู้เล่นสามารถใช้ได้เพียงฉายาเดียว แต่สามารถเปลี่ยนฉายาที่ได้มาได้เรื่อยๆตามความพึงพอใจ
 
 
Hell Riser หรือ Geeeenius! เท่านั้น
 
Sector : (หน่วยที่ตัวละครสังกัด) / Type : (ประเภทของปีศาจ)
Chapter : (เนื้อเรื่องหลักที่ตัวละครเข้าร่วมไปแล้ว หากยังไม่ผ่านเนื้อเรื่องให้เติม - )
Achievement : (จำนวนภารกิจที่ตัวละครทำสำเร็จ ภารกิจรหัส 1-3 เท่านั้น)
Mission 4---. : (จำนวนภารกิจรหัส 4 ที่ตัวละครได้ยื่นให้ทาง PSE)
 
ใน กรณีที่เป็น Festive Alias เช่น Immortal Archaic (เพิ่มวันกำหนดส่งให้ 1 วัน) โดยคุณสมบัติพิเศษของฉายาจะมีผลก็ต่อเมื่อคุณใช้ฉายานั้นๆอยู่ (มี Festive Alias แต่ใช้ Mission Alias คุณสมบัติของ Festive Alias จะไม่แสดงผล)
 
 
Immortal Archaic 
คุณสมบัติ : เพิ่มวันกำหนดส่งให้ 1 วัน 
 
Sector : (หน่วยที่ตัวละครสังกัด ex. Public Relation Department) / Type : (ประเภทของปีศาจ)
Chapter : (เนื้อเรื่องหลักที่ตัวละครเข้าร่วมไปแล้ว หากยังไม่ผ่านเนื้อเรื่องให้เติม - )
Achievement : (จำนวนภารกิจที่ตัวละครทำสำเร็จ ภารกิจรหัส 1-3 เท่านั้น)
Mission 4---. : (จำนวนภารกิจรหัส 4 ที่ตัวละครได้ยื่นให้ทาง PSE)
 
Functional Information

ระบบ F.I. หรือระบบข้อมูลการปฏิบัติงาน เป็นส่วนแสดงข้อมูลการปฎิบัติและร่วมกิจกรรมของผู้เล่น โดยผู้อัพเดทข้อมูลไม่ใช่ทางระบบแต่เป็นตัวผู้เล่นเอง นั่นแปลว่า ภารกิจทุกชิ้นและการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทของตัวละครอยู่ในความรับผิดชอบ ของตัวผู้เล่น
 
เนื่อง จากระบบของ PSE ไม่ได้มีการสำรองข้อมูลที่อัพเดทอยู่ตลอดเวลา การที่ผู้เล่นเก็บหลักฐานการทำภารกิจ ไอเทมต่างๆที่ได้จากกิจกรรม จึงเป็นเรื่องสมควรเพื่อป้องกันกรณีข้อมูลสูญหาย
 
จาก ข้อความข้างต้น หมายความว่า ไอเทมที่ได้จากกิจกรรม, ฉายาที่ได้รับทั้งหมด, จำนวนภารกิจที่ทำ และจำนวนภารกิจรหัส 4 ที่ยื่นให้ทาง PSE ผู้เล่นจะต้องเก็บบันทึกไว้ด้วยตัวเอง โดยทาง PSE จะไม่รับผิดชอบในกรณีข้อมูลสูญหายและไม่มีหลักฐานยืนยัน (จะดำเนินการชดเชยให้ตามกรณี)
 
 
ผู้เล่นสามารถอัพเดทข้อมูล F.I. ได้ทันทีหลังจากได้ EMS ยืนยันจากทาง PSE โดยผู้เล่นทุกคนที่ใช้ระบบ F.I. จะต้องมีประวัติและวางส่วน F.I. ไว้ด้านบนสุดของประวัติตัวละคร
 
 

     ช่วงเวลาของอะพอคาลิปส์เมื่อเทียบกับโลกแห่งความจริงของมนุษย์แล้ว คือช่วงเวลาในปัจจุบันหรือศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงและอ้างอิงสถานการณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้น โดยโลกอะพอคาลิปส์จะยึดหลักขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ศาสตร์ศิลป์วิทยาการ การใช้ชีวิตและความคิดต่างๆของทั่วโลกภายในขอบเขตของศตวรรษที่ 21
    
     เนื่องจากโลกอะพอคาลิปส์ คือ โลกสมมติแนวแฟนตาซีที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้ากรีกและสัตว์ตามความเชื่อ ในตำนานและเทพนิยาย เช่น คนแคระ, ยักษ์, การ์กอยล์, ฮาร์ปี้ ฯลฯ ในขณะที่ความเชื่อบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์ตามความเชื่อและเทพเจ้ากรีก จะถือเป็นเพียงความเชื่อในศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้น เช่น ซอมบี้ , ศิลานักปราชญ์, เนสซี เป็นต้น