Elysian

posted on 03 May 2013 04:41 by pse--apocalypse
 
เอลีเชี่ยน (Elysian) สวนสวรรค์ของพระเจ้า
สถานที่ที่เคยเป็นโลกหลังความตายของดวงวิญญาณทั้งชั่วดี
ก่อนโลกหลังความตายจะถูกแบ่งเป็นสอง
เหลือเพียงดวงวิญญาณแห่งความดีสถิตอาศัยอยู่ที่นี่... 
และมีสภาพสังคมคล้ายคลึงกับโลกมนุษย์ มีหน้าที่อาชีพทำมาหากิน
 
 
 
สวนสวรรค์ถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้น
Forbidden Palace
     เขตต้องห้าม อยู่ชั้นบนสุดใกล้กิ่งต้นไม้แห่งชีวิตมีเมฆหมอกและแสงสว่างปกคลุม เป็นเขตที่พักของพระเจ้า และไม่อนุญาตให้ใครเหยียบเข้าไปไม่ว่ากรณีใดๆ
Central Level
     เขตกลาง เป็นส่วนตัวเมืองขนาดใหญ่ประกอบด้วยตึกสูงระฟ้าและร้านค้า สวนสาธารณะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ปลอดแหล่งอโคจร อบายมุขและแหล่งมั่วสุม สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับโลกมนุษย์แทบทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือในปัจจุบัน บางเขตเป็นมีตึกสูงระฟ้าเหมือนเมืองสมัยใหม่ บางเขตมีสถาปัตยกรรมสมัยก่อนเป็นย่านเมืองเก่า
Elysian Garden
     เขตอุทยาน สวนป่าขนาดใหญ่โดยรอบรากของกิ่งต้นไม้แห่งชีวิตคือทะเลสาปที่เชื่อมกับโลกมนุษย์เทวทูตสามารถใช้เขตนี้เป็นสถานที่พักผ่อนได้ พื้นที่ทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นสองเขตย่อย คือ เขตพิพากษาที่ตั้งศาลสวรรค์ ดูแลโดยอัครเทวทูตรากูเอล และเขตดูแลสัตว์วิเศษที่ตั้งคลังทรัพย์ ดูแลโดยอัครเทวทูตซาริเอล ดังนั้นจึงมีแต่เขตดูแลสัตว์วิเศษเท่านั้นที่อนุญาตให้เทวทูตใช้พักผ่อนได้
 
เอลีเชี่ยนมี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ และ ฤดูใบไม้ร่วง
ฤดูใบไม้ผลิ (Autumn) : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน
ฤดูใบไม้ร่วง (Spring) : มิถุนายน - ตุลาคม
ฤดูหนาว (Winter) : ตุลาคม - มกราคม
 
♦ อุณหภูมิต่ำสุดคือ -4 องศาเซลเซียส และ สูงสุดคือ 32 องศาเซลเซียส ไม่มีสภาพอากาศแปรปรวน ฝนตก หรือลมแรง
 

พระประสงค์ของพระเจ้าถือเป็นอำนาจสูงสุด

 

♦ ห้ามกระทำการแสดงความปรปักษ์ต่อพระเจ้า ทั้งต่อหน้าและลับหลัง


ไม่อนุญาตให้เทวทูตทุกชั้นเข้าเขตที่พักของพระเจ้า ยกเว้นอัครเทวทูต


♦ ปฏิบัติตนตามสถานะ เคารพผู้มีตำแหน่งสูงกว่า


คำสั่งของผู้มีตำแหน่งสูงกว่าต้องถือเป็นสิทธิเด็ดขาด


♦ ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถ


♦ ห้ามใช้พลังพิเศษ (Charisma) ในเขตเอลีเชี่ยน (Elysian)


♦ ห้ามเข้าเขตแดนอบิส (Abyss) โดยไม่มีคำสั่งจากระดับอัครเทวทูตขึ้นไป

 

♦ ทุกคนคือลูกของพระองค์ ห้ามทำร้ายเหล่าพี่น้องด้วยกันโดยเด็ดขาด


♦ ห้ามฆ่าคนและผิดประเวณี อย่ามักได้ในทรัพย์สินของผู้อื่น


♦ จงมีความเมตตา รัก และเอื้ออาทรต่อมนุษย์


♦ เทวทูตต้องใช้ร่างจำแลงเมื่ออยู่บนโลกมนุษย์
 
วิถีชีวิตของเทวทูตในเอลีเชี่ยน

♦ ในเขตเอลีเชี่ยนจะใช้ปีกหรือเดินเท้าในการเดินทาง
และใช้การหายตัว (Teleportation) เมื่ออยู่บนโลกมนุษย์
 
♦ การแลกเปลี่ยนค้าขายใช้ระบบเงินตรา หน่วยเงินซีล (Zeil) มีค่าเท่ากับหน่วยเงินปอนด์ของโลกมนุษย์
 
♦ เทวทูตหลายคนเลือกอาศัยปะปนอยู่กับมนุษย์ ประกอบอาชีพและใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์

♦ 1 ชั่วโมงบนสวนสวรรค์ เท่ากับ 120 นาทีบนโลกมนุษย์ (เวลาบนเขตสวรรค์มี 48 ชั่วโมง)
 
♦ เวลา 1 สัปดาห์ เทวทูตแต่ละหน่วยจะต้องทำงานบนเอลีเชี่ยน 4 วันและรับภารกิจบนโลกมนุษย์ 3 วัน

♦ เวลางานมาตรฐานคือ 10:00 - 16:00 หมายเหตุ : ทำงานล่วงเวลาไม่มีค่า OT พระเจ้าได้กล่าวไว้

ศาลสวรรค์จะเป็นผู้บรรจุชื่อเทวทูตลงตามหน่วยงานต่างๆ
(การทำงานให้หน่วยงานของเอลีเชี่ยนก็คล้ายๆกับการทำงานราชการในโลกมนุษย์)
เทวทูตทุกคนต้องเรียนรู้การทำหน้าที่ของตัวเอง และปฏิบัติตามกฏเกณฑ์

♦ เขตที่พักอาศัยของเทวทูตบนเอลีเชี่ยนคือ ตึกสูงระฟ้า 7 ตึก อาศัยแยกตามหน่วย
(ห้องขนาด 1 ห้องนอน 40 ตร.ม. สามารถตกแต่งได้ตามรสนิยม)
 
เทวทูต สามารถลงไปที่โลกมนุษย์ได้อย่างอิสระ
ส่วนมากมักจะใช้วิธีบินผ่านทะเลสาปที่หล่อเลี้ยงรากต้นไม้แห่งชีวิต

♦ เทวทูตบนโลกมนุษย์จำเป็นต้องใช้ร่างจำแลง

[ เงื่อนไข ]

 

♦ นิสัยโดยพื้นฐานช่วงมีชีวิตมีศีลธรรม

 

♦ ไม่จำกัดสาเหตุการตาย