Abyss

posted on 04 May 2013 01:11 by pse--apocalypse
 
อบิส (Abyss) ถิ่นที่อยู่ของไททันที่ถูกยึดครองโดยลูซิเฟอร์
สถานที่อยู่ของเหล่าปีศาจและวิญญาณบาป
ผู้ติดตามติดตามลูซิเฟอร์มาอาศัยอยู่ในหุบเหวเย็นยะเยือก ลึกไร้ที่สิ้นสุด
 
 
สถานที่ภายในอบิสถูกแบ่งออกเป็น 5 เขต
Abyss's Core
     ใจกลางอบิสคือที่อยู่อาศัยของลูซิเฟอร์ น้อยครั้งที่จะมีใครได้พบลูซิเฟอร์เป็นครั้งที่สองนับจากการปฏิญาณตน
Soul's Pier
     เขตคัดเลือก เกาะภูเขาหินที่อยู่ชั้นบนสุดใช้จองจำดวงวิญญาณที่ถูกตัดสินจากศาลสวรรค์ให้ลงมาอยู่ที่อบิส โดยที่แห่งนี้ Watcher จะมอบข้อเสนอแก่ดวงวิญญาณบาปก่อนถูกส่งต่อไปที่ใจกลางอบิสเพื่อปฏิญาณตนต่อหน้าลูซิเฟอร์หรือเขตลงทัณฑ์เพื่อชดใช้กรรม (The Deepest Stratum
Residential Area
     เขตที่พักอาศัยของปีศาจ มักจะแบ่งเขตที่อยู่อาศัยกันเอง ลักษณะของที่อยู่อาศัยคือบ้านไม้เนื้อดำหลังเดี่ยว จำนวนชั้นอยู่ที่หนึ่งถึงสองชั้นเป็นอย่างมาก
Dark Thorned Wood
     เขตป่าหนามดำ ส่วนรกร้างที่กว้างขวางกินพื้นที่จำนวน 1 ใน 4 ของเขตอบิสไม่มีใครสามารถเข้าไปในป่าหนามได้เพราะเถาวัลย์หนามที่คดเคี้ยวจนไม่มีช่องว่าง เถาวัลย์หนามในเขตนี้มีลักษณะแตกต่างกันไป โดยเถาวัลย์หนามส่วนนอกจากอ่อน หนามมีขนาดเล็กและไม่แหลมคม ส่วนกลางของป่าเถาวัลย์มีลักษณะแข็งทำลายยาก หนามขนาดใหญ่และแหลมคม ส่วนในสุดเถาวัลย์จะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา หนามมีลักษณะโค้งงอและมีพิษ
The Deepest Stratum
     เขตลงทัณฑ์ ส่วนที่อยู่ลึกที่สุดของอบิส เป็นเขตที่อู่ในความดูแลของปีศาจประเภท Beater ที่มีหน้าที่ในการลงทัณฑ์ดวงวิญญาณ สภาพเขตลงทัณฑ์คือที่ราบกว้างสุดสายตาและธารน้ำแข็งเย็นจัด
 
ภูมิประเทศของอบิสมีลักษณะเป็นเขตภูเขาหินสีดำและดินขี้เถ้าพิษ ไม่สามารถปลูกพืชหรือเลี้ยงสิ่งมีชีวิตได้
 
สภาพอากาศในอบิสเป็นฤดูหนาว มีหิมะตกตลอดเวลา อุณหภูมิอยู่ที่ -10 ถึง -90 องศาเซลเซียส

♦ ไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอยู่ในเขตอบิส นอกจาก ปีศาจชั้นต่ำและปีศาจทั่วไป

    ♦ มอบชีวิตและวิญญาณให้ลูซิเฟอร์ในฐานะนายเหนือหัว

♦ ผู้ฝ่าฝืนและท้าทายอำนาจลูซิเฟอร์จะได้รับความตายครั้งที่สอง

♦ ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น ปีศาจทุกตนมีอำนาจเท่าเทียมกันและมีนายเหนือหัวคนเดียวกัน

♦ ห้ามเหยียบเข้าเขตสวนสวรรค์เอลีเชี่ยน
นอกจาก Watcher ที่มีหน้าที่ไปรับวิญญาณบาปจากศาลสวรรค์

♦ ไม่มีการจำกัดขอบเขตการใช้พลัง แต่ให้คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา

♦ ไม่หลงระเริงกับศาสตร์แห่งแสง

♦ ปีศาจทุกตนมีหน้าที่ดูแลวิญญาณบาปและชักนำจิตใจมนุษย์ให้กระทำชั่ว

♦ เคารพกฎการเวียนว่ายตายเกิด และไม่เอนเอียงต่อดวงวิญญาณดวงใดทั้งสิ้น

♦ ปีศาจจำเป็นต้องอยู่ในร่างจำแลงเมื่ออยู่บนโลกมนุษย์


♦ ปีศาจสามารถอยู่ในร่างต้นบนโลกมนุษย์เมื่อถูกอันเชิญ


วิถีชีวิตของปีศาจในอบิส


♦ ในเขตอบิสหรือเอลีเชี่ยนจะใช้ปีกหรือเดินเท้าในการเดินทาง

และใช้การหายตัว (Teleportation) เมื่ออยู่บนโลกมนุษย์


♦ ปีศาจไม่มีความต้องการในปัจจัยสี่ แต่มีอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง มัวเมาในกิเลส ตัณหา


♦ 1 ชั่วโมงในอบิส เท่ากับ 120 นาทีบนโลกมนุษย์ (เวลาในเขตอบิสมี 48 ชั่วโมง)


♦ เวลางานมาตรฐานคือ 9 ชั่วโมง จะเริ่ม/เลิกงานตอนไหนก็ได้


♦ ปีศาจบางตนเลือกที่จะอยู่บนโลกมนุษย์ ปีศาจกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักที่ทำให้เกิดความเชื่อต่างๆมากมาย เช่น เจอร์ซี เดวิล, การ์กอย, แม่มด, หมอผี ฯลฯ


[ เงื่อนไข ] 
 

ปีศาจ คือ ดวงจิตที่ถูกศาลสวรรค์ตัดสินว่าเป็นวิญญาณบาป หรือคือ มนุษย์ที่ก่อกรรมบาปไว้ตอนมีชีวิต

ดวงวิญญาณทุกดวงจะได้รับข้อเสนอจากปีศาจ หากยอมรับข้อเสนอของปีศาจ

วิญญาณบาปจะได้เข้าเฝ้าลูซิเฟอร์และกล่าวคำปฏิญาณตน....

 
'ข้าพเจ้า ขอสาบานว่า ข้าพเจ้านั้นหามีความดีไม่
มีเพียงองค์ลูซิเฟอร์ที่สามารถชำระวิญญาณอันสกปรกของข้าพเจ้าได้
พระองค์คือความสุขและความทุกข์หนึ่งเดียวในชีวิตของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขายวิญญาณให้แก่องค์ลูซิเฟอร์เพียงองค์เดียวเท่านั้น'

(อย่าลืมแปะคำปฏิญาณไว้ในหน้าประวัติตัวละคร)

ปีศาจทุกตัวจะได้รับชีวิตใหม่ในฐานะปีศาจจากลูซิเฟอร์ ทั้งรูปลักษณ์ พลังความสามารถ

และวิญญาณเคียง (Karma) เป็นเครื่องหมายของการเป็นทาสลูซิเฟอร์ตลอดกาล


♦ นิสัยโดยพื้นฐานช่วงมีชีวิตต้องมีบาปหนักติดตัว


♦ ไม่จำกัดสาเหตุการตาย

 
[ ลักษณะทั่วไป ]


♦ ต้องมีผิวสีเทา / แดง / สีม่วงคล้ำอมเทาเท่านั้น

 

♦ มีเขี้ยวเล็บและเขา หางจะมีหรือไม่มีก็ได้


♦ จำกัดอายุสูงสุดที่ 2,500 ปี (จำนวนอายุไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณพลัง)


♦ ส่วนสูงไม่เกิน 300 เซนติเมตร


♦ ไม่จำกัดสีตาและสีผม


♦ ปีศาจทุกตนจะมีปีกในรูปแบบรอยสัก

(สามารถกำหนดตำแหน่งของรอยสักได้โดย ตำแหน่งปีกและรอยสักจะเป็นตำแหน่งเดียวกัน)

(ปีกปีศาจต้องเป็นปีกขนนกสีเข้มหรือแบบพังพืดเท่านั้น ไม่จำกัดรูปทรง สามารถบินได้เหมือนกัน)

♦ จะมีอาวุธประจำตัวหรือไม่มีก็ได้

(ไม่จำกัดประเภทอาวุธ แต่อาวุธจะมีพลังเท่ากับพลังของผู้ใช้)


♦ ปีศาจถูกแบ่งเป็น 3 ประเภทตามหน้าที่ ได้แก่

แวมเปอร์ (Vamper) - ปีศาจที่มีหน้าที