[CH6] Warfare System

posted on 15 Dec 2013 01:18 by pse--apocalypse
 
     ระบบสงครามในเนื้อเรื่องบทที่ 6 จะมีลักษณะเฉพาะต่างจากเนื้อเรื่องบทที่ 5 บางส่วน ผู้เล่นสามารถสอบถามทาง PSE ได้ทางทวิตเตอร์ในกรณีมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับสงคราม
 
ระบบสงครามนี้จะมีการประกาศคะแนน 2 ครั้งดังนี้
   - ประกาศหลังจากจบการเล่นของผู้เล่น RP
   - ประกาศคะแนนรวมของผู้เล่น SP ในแต่ละบทหลังปล่อยเนื้อเรื่องบทสุดท้ายไปแล้ว 1 เดือน
 
     ผู้เล่น RP คือผู้เล่นที่ต้องเล่นตามเวลาที่ทาง PSE กำหนดขึ้นและเป็นผู้เล่นทำคะแนนสำคัญในเนื้อเรื่องบทนั้นๆ โดยจะจำกัดให้มีเพียง 1-2 คนต่อเนื้อเรื่อง 1 บท และมีคุณลักษณะพิเศษดังต่อไปนี้
 
1. เป็นผู้กำหนดสถานะได้เปรียบและเสียเปรียบของฝ่ายตนในบทถัดไป
2. ได้รับคะแนนสงครามมากกว่าผู้เล่น SP
3. ได้รับสิทธิในการควบคุมการเคลื่อนไหวของผู้เล่น SP
4. เป็นตัวแทนในการส่งเนื้อเรื่องเริ่มต้น (เพื่อให้ผู้เล่นทั่วไปนำเอนทรี่ย์ส่วนนี้ไปประกอบเรื่องราวของตนเองต่อ)
5. ไม่สามารถส่งเอนทรี่ล่าช้าได้ (จะทำให้สูญเสียคะแนนในฐานะผู้เล่น RP ทั้งหมด)
6. มีสิทธิ์ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต (ความรุนแรงสูงสุดคือ ร่างจำแลงเสียชีวิต)
7. ในกรณีที่ร่างจำแลงเสียชีวิต จะไม่มีการนับคะแนนของตัวละครนั้นๆ
 
ผู้เล่นทั่วไป หรือก็คือผู้เล่นที่เล่นในระบบดั้งเดิมของ PSE (ลงทะเบียนเข้าร่วมเนื้อเรื่องจึงจะมีกำหนดการส่งเนื้อเรื่อง) จะเป็นผู้เล่นทีได้รับบทบาทที่แตกต่างกันไปแล้วแต่การกำหนดของผู้เล่น RP โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 
1. ไม่สามารถเริ่มเนื้อเรื่องของตนได้จนกว่าผู้เล่น RP จะส่งเนื้อเรื่องหลัก
2. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทที่ได้รับจากผู้เล่น RP
3. ผู้เล่น SP ที่มีบทบาทร่วมกับผู้เล่น RP ต้องอัพเดทเนื้อเรื่องร่วมกับผู้เล่น RP (อัพเอนทรี่เดียวกัน)
4. ผู้เล่น SP ที่ไม่มีบทบาทร่วมกับผู้เล่น RP ต้องอัพเดทเนื้อเรื่องแยกหลังจากผู้เล่น RP ส่งเนื้อเรื่อง
5. การส่งเนื้อเรื่องล่าช้าทำให้เสียคะแนนส่วนความตั้งใจ
6. รับทราบคะแนนหลังจากเนื้อเรื่องบทสุดท้าย 1 เดือน
7. ตัวละครมีสิทธิ์บาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต (ความรุนแรงสูงสุดคือ ร่างจำแลงเสียชีวิต)
8. ในกรณีที่ร่างจำแลงเสียชีวิต จะไม่มีการนับคะแนนของตัวละครนั้นๆ
 
     การประเมินผลของสงครามของโลกอะพอคาลิปส์จะถูกการประเมินตั้งแต่เนื้อเรื่องบทแรกจนถึงเนื้อเรื่องบทสุดท้าย โดยแต่ละบทจะมีค่าตัวเลขแตกต่างกันและทาง PSE จะใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตัววัดผล ซึ่งผู้เล่นจะได้ทราบอย่างละเอียดนับจากนี้
 
Personal Score
 
ผู้เล่นทุกคนจะมีคะแนนติดตัวอยู่ไม่เท่ากัน แบ่งตามลักษณะเผ่าพันธุ์และสถานะของตัวละคร โดยตัวละครที่เคยติดทัณฑ์บนไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ใดจะมีคะแนนติดตัวเพียง 14 คะแนน และตัวละครที่เป็น Realtime-Player ในเนื้อเรื่องบทนั้นๆเท่านั้นที่จะได้รับคะแนนติดตัว 17 คะแนน
 
                                                          มีคะแนนติดตัว คนละ 17 คะแนน     
                                                          มีคะแนนติดตัว คนละ 15 คะแนน     
                                                          มีคะแนนติดตัว คนละ 15 คะแนน     
                                                          มีคะแนนติดตัว คนละ 15 คะแนน     
                                                          มีคะแนนติดตัว คนละ 14 คะแนน     
 
Character's Status
 
ส่วนนี้จะอธิบายถึงสถานะแต่ละแบบของตัวละคร เพื่อผู้เล่นจะสามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ผู้เล่นสามารถถาม PSE ได้ทันทีค่ะหากมีข้อสงสัย
 
 
Hit
การโจมตีโดยตรง ผู้เล่นที่อยู่ในสถานะนี้จะโจมตีผู้เล่นท่านอื่นทุกสถานะ (ยกเว้น Hide) และทุกฝ่าย เพื่อความปลอดภัยผู้เล่นจึงควรกำหนดเป้าหมายไว้แน่นอน โดยเป้าหมายไม่จำเป็นต้องเป็นตัวละครที่ส่งฟอร์มเท่านั้น แต่จะเป็นใครก็ได้ที่มีรายชื่ออยู่ฝ่ายตรงข้าม
 
Defense
การป้องกัน ผู้เล่นที่อยู่ในสถานะป้องกันจะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งแรกหลังจากติดสถานะ
 
Seek
แกะรอย สถานะนี้สามารถหาผู้เล่นที่ติดสถานะ Hide (ซ่อนตัว) ได้ โดยจะกำหนดชื่อตัวผู้เล่นที่ติด Hide เลยหรือไม่กำหนดเป้าหมายเพื่อหาตัวผู้เล่นคนแรกสุดที่ติดสถานะ Hide ก็ได้
หมายเหตุ : สถานะนี้ไม่สามารถป้องกันหรือโจมตีได้
 
Hide
ซ่อนตัว ผู้เล่นที่ซ่อนตัวจะไม่สามารถถูกโจมตีได้ไม่ว่าผู้เล่นคนนั้นจะเจาะจง Hit มาที่ตัวละครของคุณ ตัวละครของคุณจะสามารถได้รับการโจมตีทันทีที่ถูกปลด Hide โดยผู้เล่นสถานะ Seek
 
Trap
วางกับดัก เป็นรูปแบบการโจมตีอย่างหนึ่งที่ผู้เล่นจะต้องกำหนดเงื่อนไขด้วยตัวเอง
 
 
 
 
 
 
การกำหนดเงื่อนไขที่ถูกต้อง มีดังนี้
1. กำหนดได้เพียง 1 เงื่อนไขเท่านั้นและต้องกำหนดช่วงเวลาไม่เกิน 10 นาที
เช่น ผู้มีสถานะ hit มากกว่า 3 ครั้งในช่วงเวลา 20:01-20:09, ผู้ที่มีสถานะ hide ในช่วงเวลา 20.11-20.20,
2. ผู้เล่นไม่สามารถเจาะจงไปที่ตัวละครใดตัวละครหนึ่ง หรือเจาะจงในวงกว้าง
เช่น วางกับดักตัวละครเพศหญิง, วางกับดักตัวละครที่มีเส้นผม
3. การวางกับดักสามารถโจมตีตัวละครได้ทีละ 1-3 คนพร้อมกัน (ทาง PSE จะประกาศรายชื่อผู้ที่ถูกกับดักตลอดเวลา)
4. ผลของกับดักจะถูกสุ่มโดยทาง PSE จะทราบต่อเมื่อประกาศ
5. ผู้เล่นสามารถวางกับดักได้แค่คนละ 2 ครั้งเท่านั้น (ผู้เล่นที่วางกับดักเกินกำหนดจะติดกับเอง)
6. กับดักไหนที่เงื่อนไขไม่ถูกต้อง ทาง PSE จะขีดฆ่าทิ้งและคืนโควต้าการวางกับดักให้ผู้เล่น
7. กับดักจะแสดงผลแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
 
 
ผู้เล่นต้องอธิบายเสริมว่าตัวละครวางกับดักแบบไหนไว้ อธิบายสั้นๆพอให้เข้าใจ เช่น หย่อนตะปูไว้ในรองเท้าแขกในงาน เป็นต้น หากตัวละครไหนถูกกับดักก็จะได้รับแผลตามกับดักนั้นๆ
 
Support
ผู้เล่นสถานะสนับสนุน คือผู้เล่นที่ทำให้การกระทำนั้น มีคุณสมบัติ x2 โดยผู้เล่นสามารถกำหนดเป้าหมายหรือไม่ก็ได้ เช่น
 
- A สนับสนุน B ที่กำลังโจมตี C ที่มีสถานะป้องกัน
จะเท่ากับว่า A และ B รุมโจมตี C (C จะเสียคะแนนทันที แม้จะมีสถานะป้องกัน)
 
- A สนับสนุน B ที่กำลังแกะรอยอยู่และถูก C เข้ามาโจมตี
จะเท่ากับว่า B ไม่ถูก C โจมตีเพราะ A มาป้องกันให้แทน โดย A จะไม่เสียคะแนนเนื่องจากถูกโจมตี
 
- A สนับสนุน และถูก C โจมตีโดยตรง
จะเสียคะแนนตามปกติ
 
คะแนนติดตัวจะถูก เพิ่ม/ลด ตามสถานการณ์ระหว่างการเล่น คือ ผู้เล่นสามารถเพิ่มคะแนนติดตัวของตนได้ด้วยการแย่งคะแนนมาจากผู้เล่นท่านอื่น โดยมีเกณฑ์ดังนี้
 
ได้รับคะแนน (ทีละ 1 คะแนน)
- โจมตีสำเร็จ
- สนับสนุนผู้โจมตี
- มีผู้ติดกับดัก
 
เสียคะแนน (ทีละ 1 คะแนน)
- ถูกโจมตีสำเร็จ (ไม่มีใครช่วย)
- ถูกแกะรอยพบ
- ติดกับดัก
- ป้องกันไม่สำเร็จ
 
ไม่เสียคะแนน
- ป้องกันสำเร็จ
- มีคนมาป้องกันให้
 
Party Score
 
ผลคะแนนส่วนรวมซึ่งเป็นผลที่เกิดจาก RP โดยตรง ในเนื้อเรื่องทุกบท ทั้ง 2 ฝ่ายจะได้อยู่ในสถานะ "ได้เปรียบ" หรือ "เสียเปรียบ" อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้รับผลกระทบตามสถานะของฝ่ายตัวเอง โดยข้อมูลส่วนนี้จะถูกแจ้งให้ทราบในหน้ารายละเอียดของเนื้อเรื่อง
 
ตัวอย่างเหตุการณ์

ผู้เล่น RP ฝ่าย GB แพ้ผู้เล่น RP ฝ่าย LSL
ในบทถัดไป ผู้เล่นที่จะได้เริ่มต้นเคลื่อนไหวก่อนคือฝ่ายผู้เล่น LSL ซึ่งชนะในเนื้อเรื่องบทที่แล้ว

 
Scores Rate
 
เกณฑ์การให้คะแนนนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละเอนทรี่ย์ที่ผู้เล่นอัพเดทแต่ละบท โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
 
คะแนนขั้นต่ำ
คะแนนขั้นต่ำสุดในการวัดผล แต่ Probationer จะไม่มีคะแนนในส่วนนี้
: 2 คะแนน | 1 คะแนน | 0 คะแนน
(หากตัวละครไม่เสียร่างจำแลง)
 
คะแนนความตั้งใจ
คะแนนส่วนของผลงาน ผู้เล่นสามารถนำเสนอได้ทุกรูปแบบ
 
คะแนนความเข้าใจ
คะแนนส่วนของความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่นำเสนอออกมา รวมทั้งความสร้างสรรค์ พลิกแพลงความคิดของตัวละครในเป็นไปตามเนื้อเรื่องที่ถูกกำหนดขึ้น
 
คะแนนมุมมองของตัวละคร
คะแนนส่วนของการนำเสนอความคิด อุปนิสัยของตัวละคร ความสามารถต่างๆของตัวละครผ่านเนื้อเรื่อง 
 
 
Calculation
 
การคิดคำนวณคะแนนจะเป็นการคิดค่าเฉลี่ยออกมาและใช้เป็นตัววัดผล โดยจะมีกรณีที่คิดคะแนนเป็นพิเศษดังนี้

Realtime Player (RP) ไม่ส่งเอนทรี่เนื้อเรื่องหลักหรือส่งเอนทรี่ล่าช้า
     ตัวละครจะติดทัณฑ์บนและถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมแบบ realtime และจะได้รับเพียงคะแนนขั้นต่ำ
 
Realtime Player (RP) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ครบจำนวน
     จะถือเป็นการยกสิทธิ์ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เปรียบและจะเป็นการนับคะแนนตามจริง เช่น ฝ่าย GB ขาด RP 1 คน เท่ากับผู้เล่นฝ่าย GB เสียคะแนนสงครามทั้งหมด
 
ไม่มี Realtime Player (RP) ในเนื้อเรื่องบทนั้นๆ
     ผู้เล่นระบบ Single Player ที่ลงทะเบียนเนื้อเรื่องหลักคนแรกจะกลายเป็น RP ทันที ในกรณีที่เนื้อเรื่องบทนั้นๆมีการแข่งขันการด้านเวลา ผู้เล่นที่ลงทะเบียนเนื้อเรื่องหลักเป็นคนแรกจะเปรียบเสมือนผู้เปิดการทำงาน ของนาฬิกาจับเวลา ซึ่งอาจกลายเป็นกรณีที่ทำให้อีกฝ่ายเสียเปรียบได้
 
     ระบบสงครามของเนื้อเรื่องบทที่ 6 จะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างจากบทที่ 5 โดยการทำสงครามจะเกิดขึ้น ณ โรงละครในกรุงปารีส
 
"สถานะของตัวละครทุกตัวเมื่อเริ่มต้นคือ ผู้เล่น SP
ไม่มีการลงทะเบียนผู้เล่น RP จนกว่าจะถึงเวลาที่ PSE ประกาศเป็นนัย..."
 
ผู้เล่นจึงจะสามารถลงทะเบียนเป็นผู้เล่น RP ได้โดยผู้เล่น SP ที่ลงทะเบียนเป็น 2 คนแรกของแต่ละฝั่งจะถูกเปลี่ยนเป็นสถานะ RP โดยอัตโนมัติ (+2 War Points ทันทีที่กลายเป็นผู้เล่น RP)
 
เมื่อ PSE ประกาศ ผู้เล่นจะมีเวลา 10 นาที ในการลงทะเบียนผู้เล่น RP หากจำนวนผู้เล่น RP ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ครบ ทาง PSE จะตัดคะแนนตามที่แจ้งไว้ใน calculation
 
การทำสงครามจะเป็นการตอบโต้ผ่านทาง War Script โดยผู้เล่นทั้ง RP และ SP สามารถเข้าร่วมได้ตามเงื่อนไข
 
 
การทำสงครามจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ
 
ช่วงก่อนประกาศ
 
คือ ช่วงก่อน PSE ยังไม่ทำการประกาศหาผู้เล่น RP ผู้เล่นทุกคนจะเล่นในฐานะผู้เล่น SP
 
ผู้เล่น SP ประเภทบริกร พ่อบ้าน และพ่อครัว
ได้สิทธิ์เริ่มเล่นก่อน 20 นาที

ผู้เล่น SP ประเภทอื่นนอกเหนือจากนั้น
ได้เริ่มเล่นตามเวลาเปิดงานประมูล

โดยผู้เล่นทั้ง 2 ประเภท
ต้องเว้นระยะเวลาในการส่งแบบฟอร์มห่างกันเกิน 5 นาที (หากน้อยกว่านั้นจะถือว่าการกระทำนั้นๆเป็นโมฆะ)
 
ตัวอย่างเช่น Alice ส่งฟอร์มเมื่อเวลา 1:17 นาที จะสามารถส่งฟอร์มอีกครั้งได้เมื่อเวลา 1:22 นาที
 
 

ความรุนแรงของการบาดเจ็บ
ขึ้นอยู่กับคะแนนที่ตัวละครเหลือ โดยมีเกณฑ์ดังนี้

น้อยกว่า 10 คะแนน : ร่างจำแลงได้รับบาดแผลและเสียเลือดเล็กน้อย
น้อยกว่า 7 คะแนน : ร่างจำแลงได้รับบาดแผลรุนแรง เสียเลือดจำนวนมาก
น้อยกว่า 5 คะแนน : ร่างจำแลงสูญเสียอวัยวะอย่างน้อย 1 อย่าง
ไม่เหลือคะแนนติดตัว : ร่างจำแลงเสียชีวิต (ไม่ถูกนับคะแนนในตอนจบ)

War Script จะเปิดเวลาใด?
วันเปิดเผยเนื้อเรื่องจะระบุให้ทราบอีกครั้ง

1st Day - เวลา 20:00 - 24:00
เวลาเริ่มงานกับเวลาจริงจะไม่ตรงกัน ยังไม่มีการประกาศใดๆเกี่ยวกับ RP ในวันนี้
2nd Day - เวลา 20:00 - 24:00
ระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด ทาง PSE จะประกาศเพื่อหาตัวผู้เล่น RP เมื่อนั้นการโจมตีระหว่างผู้เล่น SP จะยุติลงด้วยเหตุการณ์กลาหล

ระดับความรุนแรงที่สามารถทำได้
การฆ่าตัวละครฝ่ายตรงข้าม
ผู้เล่นสามารถกำหนดได้ตั้งแต่การสร้างบาดแผลเล็กน้อยไปจนถึงการฆ่าร่างจำแลงฝ่ายตรงข้าม (ทำให้คะแนนเหลือ 0 โดยสภาพการตายของร่างจำแลงจะขึ้นอยู่กับเจ้าของตัวละครนั้นๆ)
การทำลายสิ่งของอาคาร
ตัวละครสามารถทำลายสิ่งของชิ้นเล็กไปจนถึงการระเบิดอาคารบางส่วนเพื่อทำลายฝ่ายศัตรู (จะต้องใช้สถานะ Trap เท่านั้น)
 
 
ช่วงหลังประกาศ
 
คือ ช่วงหลังจากที่มีการประกาศและมีผู้เล่น RP แล้ว จะเป็นการต่อสู้ระหว่างผู้เล่น RP 2:2 โดยบทนี้ ผู้เล่น RP จะไม่สามารถใช้ผู้เล่น SP ในการต่อสู้ได้ และการส่งฟอร์มในช่วงก่อนประกาศจะถูกปิดทันทีที่ได้รายชื่อผู้เล่น RP
 
เงื่อนไขการส่งชื่อ RP
ผู้เล่น RP จะต้องเป็นผู้เล่น SP ที่เคยส่ง War Script เท่านั้น
 
การเตรียมตัว
ผู้เล่น RP จะใช้ช่องทางเดิม คือ Skype ในการติดต่อกับผู้ดูแล RP และฝ่ายตรงข้าม โดยจะแยกเป็นห้องสนทนาทั้งหมด 3 ห้อง
1. ห้องรวมทั้ง 2 ฝ่าย : ทางผู้ดูแลจะบอกผลทุกอย่างภายในห้องรวม
2. ห้องแยกของแต่ละฝ่าย : ผู้ดูแลแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ให้คำแนะนำและดูแลผู้เล่น RP ฝ่ายตัวเองเพื่อให้ฝ่ายที่ตนดูแลมีโอกาสชนะมากที่สุด
 
เงื่อนไขในการชนะ
สามารถฆ่าร่างจำแลงของฝ่ายตรงข้ามได้ทั้งหมด โดยฝ่ายผู้ชนะต้องเหลือผู้เล่น RP อย่างน้อย 1 คน (เหลือคะแนนเท่าใดก็ได้)
 
ผลที่ได้รับ
ฝ่ายผู้ชนะจะถือว่าชิงดาบมิคาเอลได้สำเร็จ และเป็นผู้เริ่มสงครามครั้งสุดท้ายในบทที่ 7
 
วิธีการสู้
ฝ่ายที่ได้เริ่มการปะทะก่อนคือฝ่ายที่ผู้เล่น RP ชนะในบทที่แล้ว (บทที่ 5) โดยการเล่นจะใช้การเสี่ยงทายแบบ 50:50 (2 ตัวเลือก โจมตี หรือ ป้องกัน)
 
ตัวอย่าง
 
A1, A2 = LSL      B1, B2 = GB
 
เทิร์นเริ่มต้น ฝ่าย LSL ได้เปรียบ จะเป็นผู้โจมตีก่อน
 
"ผู้เล่น A1 จะเป็นผู้กำหนดว่าตนจะเป็นฝ่ายโจมตีหรือฝ่ายป้องกัน"
"ผู้เล่น A2 จะเป็นผู้สนับสนุนผู้เล่น A1"

ขั้นต่อไป ผู้เล่น B1 จะต้องทายว่าผู้เล่น A1 เลือกที่จะป้องกันหรือโจมตี
โดยผลจะเป็นไปตามตารางนี้
 
 
หมายเหตุ : การทายถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับการเลือก RP หลักเท่านั้น
 
จบ 1 เทิร์น
ทาง PSE จะให้ผู้เล่นได้ปรึกษากันกับทั้งฝ่ายตนเองและฝ่ายตรงข้ามเพื่อสร้างสภาพการณ์ให้เข้ากับผลของเทิร์นนั้นๆ (ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเขียนเนื้อเรื่องในภายหลัง)
 
 
ทาง PSE จะทำการประกาศเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในงานประมูลผ่านทางทวิตเตอร์และ responses จึงขอให้ผู้เล่นยึดช่วงเวลาในอะพอคาลิปส์ตามการประกาศเป็นหลัก (เวลาไม่อิงเวลาจริง) นอกจากนี้จะมีเหตุการณ์ปลีกย่อยภายในงานประมูลเพื่อให้ผู้เล่นตั้งรับ และการประกาศรายชื่อตัวละครที่เสียชีวิตหรือได้รับผลกระทบจากกับดัก