APOCALYPSE's CHAPTER 5

posted on 07 Oct 2013 05:41 by pse--apocalypse in Chronicles
นานมาแล้ว...
 
พระเจ้า สร้างสวนสวรรค์แห่งหนึ่งขึ้นมาเพื่อรองรับดวงวิญญาณของมนุษย์
เพื่อเป็นโลกใบใหม่ของผู้วายชนม์
 
 
เพราะศรัทธาของมนุษย์ ทำให้เอลีเชี่ยนกว้างใหญ่เกินกว่าที่พระองค์จะดูแลได้ทั่วถึง
 
 
พระองค์จึงแบ่งเลือดเนื้อและพลังของตน สร้างตัวแทนพระองค์ขึ้นมา
เทวทูตคนแรกของเอลีเชี่ยนและอัครเทวทูตอีก 7 คน
 
ลูซิเฟอร์
(Lucifer)


เทวทูตคนแรก เกิดจากสมองส่วนควบคุมสัญชาตญาณ
 
อัครเทวทูตมิคาเอล
(Archangel Michael)


อัครเทวทูตคนแรก เกิดจากปีกของพระผู้เป็นเจ้า
 
อัครเทวทูตราฟาเอล
(Archangel Raphael)


อัครเทวทูตที่เกิดจากสมองส่วนควบคุมความรู้สึก
 
อัครเทวทูตกาเบรียล
(Archangel Gabriel)


อัครเทวทูตที่เกิดจากหัวใจของพระเจ้า
 
อัครเทวทูตซาริเอล
(Archangel Sariel)

อัครเทวทูตที่เกิดจากหัตถ์ของพระองค์
 
อัครเทวทูตรากูเอล
(Archangel Raguel)


อัครเทวทูตที่เกิดจากกระดูกสันหลังของพระเจ้า
 
อัครเทวทูตอูริเอล
(Archangel Uriel)

อัครเทวทูตทีเกิดจากเนตรของพระองค์
 
อัครเทวทูตเรมิเอล
(Archangel Remiel)


อัครเทวทูตคนสุดท้ายที่เกิดจากลิ้นของพระผู้เป็นเจ้า
 
 
.........
 
 
ความจริงที่เขตแดนของพระเจ้าเป็นเขตหวงห้าม
ความจริงที่เหล่าอัครเทวทูตไม่เคยกล่าวถึงตั้งแต่วันที่ลูซิเฟอร์ละทิ้งหน้าที่ของตนในฐานะเทวทูต

คือ สภาพของพระเจ้าที่ขาดสมองไปส่วนหนึ่ง
 
 
นั่นทำให้การตัดสินใจและการเคลื่อนไหวไม่เป็นไปอย่างเคย
และเมื่อพระองค์สูญเสียอัครเทวทูตมิคาเอลไปอีกคน
เท่ากับพระองค์สูญเสียปีกของพระองค์ไปแล้ว
นี่คทอเหตุผลที่ทำให้สงครามระหว่างเอลีเชี่ยนและอบิส ยืดเยื้อไม่จบสิ้น
 
จากเหตุการณ์ครั้งนั้น การบริหารพัฒนาของเอลีเชี่ยนหยุดชะงัก
เนื่องจากไม่มีคำสั่งใดๆลงมาจากพระเจ้าอีกเลย
เป็นเวลาหลายร้อยปีที่เหล่าอัครเทวทูตทำหน้าที่แทนพระองค์
 
อัครเทวทูตกาเบรียลนั้น สูญเสียศรัทธาในตัวพระบิดาโดยสิ้นเชิง
และมีอุดมการณ์ที่จะขึ้นแทนที่พระองค์เพื่อรักษาความมั่นคงของเอลีเชี่ยนด้วยตัวเอง
 
.............
 
กาเบรียลจึงก่อตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาในชื่อ Gabriel Brotherhood
เบื้องหน้ามีหน้าที่คล้ายกรมตำรวจสากล ตรวจสอบพฤติกรรมของเทวทูตทุกหน่วยงาน

แต่เบื้องหลังคือ กองกำลังปฏิวัติที่ขึ้นตรงต่ออัครเทวทูตกาเบรียล

 
" ตัวเรานั้นเป็นทั้งแสงสว่างและความมืด... " 

 
 
สมาพันธ์ภราดรภาพกาบริเอล มีอยู่หลายร้อยปี เบื้องหลังหน่วยข่าว PRD
และสมาพันธ์ มีสายลับกระจายอยู่ทั่วทั้งเอลีเชี่ยน โลกมนุษย์และอบิส
 
สมาชิกสมาพันธ์ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การล้มล้างอำนาจพระองค์เจ้า
และรวมอบิสกับเอลีเชี่ยนเป็นระบบเดียวกัน
 
โดยสมาพันธ์ภราดรภาพมีการแทรกแซงองค์กรต่างๆมาเนินนานแล้ว
ทั้งเขตแดนอบิส ทุกหน่วยงานของเอลีเชียน หรือแม้แต่กลุ่มลัทธิบนโลกมนุษย์
 
ผู้เข้าร่วมสมาพันธ์มีทั้งเทวทูต ฟอลเลนแองเจิ้ล ปีศาจและหนึ่งในจตุอาชา
เพื่อรอวันที่พร้อมจะทำการปฏิวัติและยึดอำนาจ
 
 
อัครเทวทูตรากูเอลทราบถึงจุดประสงค์ของอัครเทวทูตกาเบรียล
องค์กร Liberal Salvation League หรือ แอลเอสแอล

จึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อคานอำนาจของสมาพันธ์ภราดรภาพกาบริเอล
 
 
" ยึดติดกับคำว่า เสรีภาพ มากเกินไป คุณก็เป็นได้แค่ ทาส ของคำว่าเสรีภาพ
ไม่มีทางได้เป็นอิสระได้อย่างแท้จริง "

 
 
อัครเทวทูตรากูเอลยังมีความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวพระองค์ที่ไม่ควรมีใครมาแทนที่
ไม่มีใครสามารถเป็นผู้สร้างอย่างพระองค์ได้
 
 
พระบิดาเป็นเหมือนเสาหลักให้แก่เอลีเชี่ยนและโลกมนุษย์มายาวนาน
 
ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถล้มล้างได้
 
 
ในช่วงเวลานี้ อัครเทวทูตราฟาเอลหายตัวไปอย่างลึกลับ
 
ขณะที่อัครเทวทูตกาเบรียลกลับมีพลังของอัครเทวทูตเรมิเอลและราฟาเอลติดตัว
สิ่งนี้ทำให้ความกดดันแผ่กระจายไปทั่วเอลีเชี่ยน
 
 
 
LSL เสียเปรียบทางฝ่าย Gabliel Brotherhood อย่างเห็นได้ชัด
ทั้งพลัง อำนาจและจำนวนสมัครพรรคพวก
 
รากูเอลจึงทำการแลกเปลี่ยนข้อตกลงกับลูซิเฟอร์
โดยการดึงให้ลูซิเฟอร์และมิคาเอลมาเป็นพวกเดียวกัน แลกกับการที่ตนไม่มีอำนาจแทรกแซงอบิสอีกต่อไป
 
 
ถึงตอนนี้

.....
 
 
เทวทูตแต่ละคนเริ่มแยกย้ายไปตามฝ่ายที่ตนสนับสนุน
เพื่ออนาคต เพื่ออุดมการณ์ เพื่อความอยู่รอด
 
 
ตัวละครของผู้เล่นจะถูกกำหนดฝักฝ่ายโดยยึดเนื้อหาเรื่องราวในเนื้อเรื่องบทที่ 3-4 เป็นเกณฑ์
และผู้เล่นจะต้องสร้างแนวทางความคิดของตัวละครให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด
Archangel Gabriel Archangel Raguel
Archangel Uriel
Lucifer
Massa Katoptron [6] Archangel Michael
Si Elcarima [4.8] Archangel Sariel
Sixty C. Major [5.1]